De Ondersteen

Toegewijd coach en trainer sinds 2007

Teamcoaching

Teams die zich herkennen in onderstaande beschrijving coach ik graag!

Waarom teamcoaching?

Jullie willen graag een ontwikkeling maken. Niet omdat het slecht gaat, maar omdat iedereen voelt dat er meer in zit. Of omdat er onvrede is. Bijvoorbeeld:

  • Mensen geven voorrang aan hun eigen verantwoordelijkheden en het is soms lastig om teamafspraken te maken. Het is een team, maar zo voelt het niet.
  • Er wordt in de samenwerking meer ‘over’, dan ‘met’ elkaar gesproken. Emoties en conflict broeien onderhuids.
  • Er is onvrede over de taakverdeling of aansturing van het team.
  • Discussies komen te vaak terug, duren te lang, of de resultaat- of klantgerichtheid ervan is soms op de achtergrond verdwenen.
  • Er zou vanuit een gezamenlijke visie gewerkt moeten worden, zodat het team ook een duidelijke positie inneemt in de organisatie. Maar dat komt maar niet tot stand.

Resultaten teamcoaching

Teamcoaching werkt voor teams die een blijvende ontwikkeling willen maken, samen met de manager. Die daardoor ook minder tijd en energie kwijt is aan de teamdynamiek.

Teamcoaching vergroot de sfeer, inzet, creativiteit en resultaten. Teamvergaderingen worden makkelijker en sneller. Het gaat weer over hoofdzaken. Iedereen kent de kwaliteiten en valkuilen van zijn bijdrage in het team.

Werkwijze: 4 tot 6 sessies

Een traject start idealiter met een intake met de teamleider en enkele teamleden. Daarna boekt het team in elke sessie voortgang. Vaak is het eerst benoemen en bewustworden van wat niet (goed genoeg) werkt, daarna ontdekken met elkaar wat beter werkt en tot slot inslijten van het nieuwe gedrag. Die ontwikkeling gaat snel door door te benoemen (bewustzijn), maar vanuit praktijkgedrag en situaties. Door te bevragen, waarom gaat het zo? Wat is het effect op elkaar en het resultaat? En door te beoefenen; leren door te doen.

Ik lever maatwerk, omdat elk team uniek is. Soms zijn mensen maar parttime aanwezig, of is er net een wisseling van de wacht qua teamleider, of werken teams op verschillende locaties of diensten, et cetera! De sessies gaan niet per se van de werktijd af, het is vaak heel zinvol om bij echte teamvergaderingen waarop actie en besluitpunten besproken worden, de coaching te doen.

Uitgangspunten

Een deel van mijn visie op teamontwikkeling staat in de column ‘maak er geen hecht team van!’. En in dit gedicht.

Je bent

zo mooi anders

dan ik.

Natuurlijk niet

meer of minder

maar

zo mooi anders.

Ik zou je

nooit anders

dan anders

willen.

Hans Andreus

Daarnaast zijn pijlers onder elk traject:

  • Gezamenlijkheid: verbinding met elkaar en met het teamdoel.
  • Eigenaarschap: verantwoordelijkheid vragen én durven geven.
  • Van ‘onuitgesproken onveilig’ naar ‘schitterend schuren’. Verschillen en emoties productief maken dus.

Aanbeveling

  • Joan Lommen, adjunct hoofdredacteur, Donald Duck redactie Sanoma:

 “Donald Duck is al jaren een prachtig merk in Nederland. Dat is achter de schermen te danken aan een zeer goed op elkaar ingespeeld team. Toen het na 40 jaar tijd werd voor het pensioen van de hoofdredacteur, wisten we dat er een gat zou vallen. Bovendien kwamen er meer veranderingen op ons af, zoals digitalisering van onze producten, een andere manier van werken en druk vanuit de krimpende markt. In overleg met Manu – die al enkele keren als personal coach voor ons had gewerkt – hebben we een plan gemaakt om het  team succesvol met de veranderingen om te laten gaan. Hoewel… plan? Wat me meteen opviel is dat Manu op vriendelijke, maar doordringende wijze het gesprek over de (eigen) verantwoordelijkheden van hoofdredactie en chefs op tafel bracht. Zo ontstond in elke teamsessie een deel van het plan vanuit het team zelf. Dat gaf een groeiend vertrouwen dat dit team met zulke ingesleten manieren, het ook met een nieuwe hoofdredacteur en andere gewoonten, fantastisch zou gaan doen. Van planningen maken, tot het nemen van verantwoordelijkheid, tot manieren van elkaar aanspreken als dingen misgaan. Het kwam allemaal in ons plan. Manu hielp ons om dat gesprek met open vizier te voeren en ook écht te luisteren en door te vragen. We vergaderen nu ook anders, luisteren beter naar elkaar. Het leuke is dat iedereen alle veranderingen nu als een kans ziet. Oude frustraties zijn uitgesproken en eerder verborgen gebleven talenten liggen op tafel. En dat in maar vier teamsessies en enkele individuele gesprekken. Want er moest wel verbouwd worden terwijl de winkel gewoon open was!”

Meer aanbevelingen voor teamcoaching vanuit de Ondersteen.

Met een kort gesprek kunnen we verhelderen of teamcoaching past. Bel of mail gerust. Of lees nog even het blog wanneer is het tijd voor een teamcoach?

dON_button CONTACT