Teamcoaching voor makkelijker en prettiger werken met elkaar. De groep als meerwaarde voor iedereen. Meer wat jullie echt willen.

“Wat zou dit team kunnen leren van het beste team dat jij hebt meegemaakt?”

Resultaten teamcoaching

 

Teamcoaching werkt voor teams die een blijvende ontwikkeling willen maken, samen met de manager of coördinator. Die daardoor ook minder tijd en energie kwijt is aan de teamdynamiek.

Teamcoaching vergroot de sfeer, inzet en creativiteit van teamleden en de helderheid over taken en resultaten. Teamvergaderingen worden makkelijker en sneller. Het gaat weer over hoofdzaken, zaken blijven niet hangen of eindeloos terugkomen. Iedereen kent de kwaliteiten en valkuilen van zijn bijdrage in het team.

Lees ook mijn blogs over teamcoaching, zoals wanneer is het tijd voor een teamcoach?

Teamcoachvragen die ik vaker heb begeleid:

Jullie willen graag een ontwikkeling maken. Niet omdat het slecht gaat, maar omdat iedereen voelt dat er meer in zit. Of omdat er onvrede is. Bijvoorbeeld:

  • Mensen geven voorrang aan hun eigen verantwoordelijkheden en het is soms lastig om teamafspraken te maken. Het is een team, maar zo voelt het niet.
  • Er wordt in de samenwerking meer ‘over’, dan ‘met’ elkaar gesproken. Emoties en conflicten broeien onderhuids.
  • Er is onvrede over de taakverdeling of aansturing van het team.
  • Discussies komen te vaak terug, duren te lang, of de resultaat- of klantgerichtheid ervan is soms op de achtergrond verdwenen.
  • Er zou vanuit een gezamenlijke visie gewerkt moeten worden, zodat het team ook een duidelijke positie inneemt in de organisatie. Maar dat komt maar niet tot stand.

 

 

Vier tot zes teamsessies van een dagdeel

Aanpak van het teamtraject

 

Ik lever maatwerk, omdat elk team uniek is. Soms zijn mensen maar parttime aanwezig, of is er net een wisseling van de wacht qua teamleider, of werken teams op verschillende locaties of in diensten, et cetera!

Idealiter start een traject met een intake met de teamleider en enkele teamleden. Daarna boekt het team in elke sessie voortgang. Vaak is het eerst benoemen en bewustworden van wat niet goed genoeg werkt, om daarna te ontdekken met elkaar wat beter werkt en tot slot inslijten van het nieuwe gedrag. Mijn rol als teamcoach is bij te dragen door helder en respectvol te benoemen. Door doortastend te bevragen: wat zorgt ervoor dat het zo gaat? Wat is het effect op elkaar en het resultaat? En door aan te moedigen om te oefenen: leren door te doen en voor een deel van het traject ook werkinhoudelijk bezig te zijn. Soms bieden teamoefeningen verdiepend inzicht.

De sessies gaan niet per se van de werktijd af, het is vaak heel zinvol om de coaching te doen bij echte teamvergaderingen waarop actie en besluitpunten besproken worden.

Ik werk voor (grotere) teamtrajecten soms samen met ervaren collega’s. We kunnen op locatie komen van de Randstad tot en met Amersfoort, Zwolle en Nijmegen.

Je bent

zo mooi anders

dan ik.

Natuurlijk niet

meer of minder

maar

zo mooi anders.

Ik zou je

nooit anders

dan anders

willen.

Hans Andreus

Pijlers van elk traject

 

Gezamenlijkheid

Verbinding met elkaar en met het teamdoel.

Eigenaarschap

Verantwoordelijkheid vragen én durven geven.

Kwaliteit van interactie

Hoe communiceren jullie met elkaar zodat tijd gewonnen wordt in plaats van dat er ruis ontstaat?

Kwaliteit van inteNTIE

Van ‘onuitgesproken onveilig’ naar ‘schitterend schuren’. Verschillen en emoties productief maken.

Ervaringen

“Donald Duck is al jaren een prachtig merk in Nederland. Dat is achter de schermen te danken aan een zeer goed op elkaar ingespeeld team. Toen het na 40 jaar tijd werd voor het pensioen van de hoofdredacteur, wisten we dat er een gat zou vallen. Bovendien kwamen er meer veranderingen op ons af, zoals digitalisering van onze producten, een andere manier van werken en druk vanuit de krimpende markt. In overleg met Manu – die al enkele keren als personal coach voor ons had gewerkt – hebben we een plan gemaakt om het team succesvol met de veranderingen om te laten gaan. Hoewel… plan? Wat me meteen opviel is dat Manu op vriendelijke, maar doordringende wijze het gesprek over de (eigen) verantwoordelijkheden van hoofdredactie en chefs op tafel bracht. Zo ontstond in elke teamsessie een deel van het plan vanuit het team zelf. Dat gaf een groeiend vertrouwen dat dit team met zulke ingesleten manieren, het ook met een nieuwe hoofdredacteur en andere gewoonten, fantastisch zou gaan doen. Van planningen maken, tot het nemen van verantwoordelijkheid, tot manieren van elkaar aanspreken als dingen misgaan. Het kwam allemaal in ons plan. Manu hielp ons om dat gesprek met open vizier te voeren en ook écht te luisteren en door te vragen. We vergaderen nu ook anders, luisteren beter naar elkaar. Het leuke is dat iedereen alle veranderingen nu als een kans ziet. Oude frustraties zijn uitgesproken en eerder verborgen gebleven talenten liggen op tafel. En dat in maar vier teamsessies en enkele individuele gesprekken. Want er moest wel verbouwd worden terwijl de winkel gewoon open was!”

Joan Lommen, adjunct hoofdredacteur Donald Duck redactie

Resultaat

Veel inzicht in het team, in de individuele drijfveren van fractiegenoten, en een “geklaarde lucht” bij onderhuidse spanningen. Het was een erg goede bijeenkomst waarin veel over het onderliggende groepsproces duidelijk werd en veel dingen zijn uitgesproken die noodzakelijk eens op tafel moesten.

Rol Manu

Manu kreeg het voor elkaar om onderhuidse, smeulende spanningen binnen het team aan de oppervlakte te krijgen en die ook echt uit te laten spreken, zonder haast of mantels der liefde. Dat er veel aandacht was voor het onderliggende proces, dwars door de inhoud. Manu toonde een verbluffend improvisatievermogen waardoor we er veel aan hadden.

Samen aan de slag gaan?

Stuur me een bericht of bel me via 06-46633658 en we bespreken samen wat wij voor je kunnen betekenen. Ik denk graag met je mee.