De Ondersteen

Toegewijd coach en trainer sinds 2007

Managers: maatwerk voor jou of je team

Voor managers verzorg ik:

Dat maatwerk kan, dankzij mijn brede ervaring en netwerk, ook echt maatwerk zijn. Wil je daar meer over weten? Bel of mail dan gerust of lees enkele voorbeelden hieronder.

Praktijkvoorbeelden:

1. Interne coachpool

Een hogeschool kende een groep docenten die zich de interne coachpool noemde. Wie er precies in die pool zaten en welke vaardigheden iedereen had of zou moeten hebben, was echter onduidelijk.

Door het gesprek aan te gaan met deze coaches is enerzijds een aantal trainingsdagen op maat gemaakt met verdiepende coachvaardigheden en anderzijds het gevoel van eigenaarschap voor hun eigen rol in de organisatie en professionaliteit vergroot.

Resultaten:

  • Grotere verbondenheid en daarmee krachtiger onderling leren
  • Meer helderheid voor de organisatie wat de coachpool wel en niet is
  • Versterkte coachvaardigheden en daarmee betere leerlingprestaties

2. Trainee programma

Een gemeentelijke afdeling van een politieke partij wil actieve leden de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen en oriënteren op waar hun toekomst ligt. Dit voorkomt een vaker voorkomend risico dat pas enkele maanden voor de verkiezingen nog geschikte kandidaten gescout en voorbereid moeten worden, voor wie een politieke carrière later niet passend blijkt. Bovendien zorgt het voor grotere betrokkenheid en inzet van vrijwilligers.

Werkzaamheden betroffen onder meer: intakes, coaching, diverse ontwikkelworkshops over ‘wie ben ik, hoe kom ik over, wat kan ik?’ – deels zelf verzorgd, deels door partners van de Ondersteen, visieontwikkeling en afstemming voor voldoende draagvlak voor deze investering, projectleiding.

Resultaten:

  • Een groep van ca. 20 vaardige en enthousiaste (mogelijke) kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing. En dus een eenvoudiger en minder risicovolle werving voor de gemeenteraadskandidaten.
  • Succesvolle doorstroming naar bestuurlijke, politieke en inhoudelijke functies binnen de partij – lokaal en landelijk. Goed voor de talenten, en goed voor de partij die vrij moeiteloos haar vacatures kan invullen met interne, vaardige mensen.

3. Management development programma voor een nieuwe managementlaag

Een familiebedrijf dat internationaal opereert, profiteert van marktgroei en haar eigen succesvolle ambities. Daarom wordt steeds beter merkbaar dat de oude informele manier van werken zijn beperkingen heeft: het management is te weinig in control, de medewerkers voelen zich soms teveel in het diepe gegooid. Een adviesbureau analyseert de processen en organisatie en dat leidt tot de invoering van een nieuwe managementlaag van 7 teamleiders op twee locaties, tussen de directie en medewerkers.

In overleg met de directie is besloten tot een integrale aanpak: introductietraining en visiedag met directie en teamleiders over ‘de uitdagingen van teamleiderschap’. Drie gezamenlijke teamcoachbijeenkomsten voor de teamleiders om het onderlinge leren en samenwerken te bevorderen. Op maat gemaakte persoonlijke coachtrajecten die recht deden aan de verschillende ervaringsniveaus en vragen van de nieuwe teamleiders. Een projectafsluitingsdag met directie en teamleiders over de geleerde lessen en de borging daarvan in de organisatie.

Resultaten:

  • Directie meer in control, dankzij goede afstemming (onderling en met directie) over wat het bedrijf nodigt heeft en managementvaardigheden naar hun team
  • Medewerkers voelen zich meer verbonden en maken minder fouten, door heldere en coachende aansturing door de nieuwe teamleiders.

4. Workshops en inspiratiesessie voor congressen of hei-dagen.

5. Het verzorgen van een leergang teamcoaching.

Voor maatwerk kom ik graag langs voor een (vrijblijvende) afspraak.

dON_button CONTACT