De Ondersteen

Toegewijd coach en trainer sinds 2007

familieopstellingen

Je familie van herkomst is het eerste en belangrijkste systeem dat je vormt, of je het wilt of niet. Je komt uit je gezin van oorsprong. En dat gezin komt uit een familie. Elk familiesysteem heeft z’n geschiedenis en manier van omgaan met zaken.

En die geschiedenis draag je, bewust of onbewust, met je mee. Hierdoor kom je mogelijk keer op keer hetzelfde dilemma of probleem tegen in je werk of je leven. Zoals teveel verantwoordelijkheid voelen of moeilijk grenzen stellen. Via een opstelling wordt zichtbaar op welke manier jij aan je familiesysteem bent gebonden. Welke onbewuste patronen gebruik je? En reageer jij op? Deze kunnen van generatie op generatie doorgegeven zijn.

Een familieopstelling verbindt je met jouw familiesysteem, jouw voorouders en hun lot. Je kunt hierdoor zelf beweging terugbrengen in wat vast zit, zich herhaalt, knelt of onduidelijk blijft in je leven. Aan een opstelling deelnemen kan een verstrekkend effect hebben op alle deelnemers, ook wanneer je toekijkt of representeert en geen eigen vraag inbrengt.

Hoe werken wij?

We starten met een korte introductie en kennismaking. Daarna geven we iedereen de kans, ervaren of onervaren met familieopstellingen, om in een korte startopstelling de kracht van opstellen te ontdekken.

Dan starten we met de hoofdopstelling door te vragen wie een vraag heeft waar hij/zij aan wilt werken (de inbrenger). We helpen je met een kort gesprekje om die vraag zo te formuleren dat jij hem goed kan onderzoeken met een familieopstelling. We kiezen wie of wat er opgesteld dient te worden uit je systeem van herkomst. Soms gaat dat over gemis. Andere deelnemers zijn representanten voor familie leden of andere factoren in de ruimte. De inbrenger kijkt naar wat er in de opstelling zichtbaar wordt. De begeleider stelt korte vragen aan de representanten. Het gaat voornamelijk om de informatie en de bewegingen die zichtbaar worden ruimte te geven. Door de plek die representanten nu innemen in een (familie)systeem waar ze vooraf niets van wisten komt informatie vrij die te maken heeft met het onderwerp van de vraagsteller. Representanten komen in beweging en met korte zinnen ontstaan er inzichtvolle stappen.

Dit proces kan zeer helend zijn. Oude verstrikkingen en patronen worden losgelaten en nieuwe gezonde beelden doorleefd. Vaak komen inzichten tijdens of vlak na een opstelling. Ook is het mogelijk dat het een tijd (incubatietijd) duurt voor helder wordt wat in een opstelling was te zien.

Na afloop van de hoofdopstelling is er soms ruimte voor representanten om in een kleine eindopstelling iets te onderzoeken dat die avond belangrijk was.

Om deel te kunnen nemen is geen ervaring of voorkennis nodig.

Is je ontwikkel- of levensvraag geschikt voor een opstelling?

Samen hebben Margarita en Manu circa 20 jaar ervaring in opstellingenwerk en het komt regelmatig voor dat mensen deze vraag vooraf stellen. Tijdens de opstelling blijkt dan hoe onbewust of onverwacht familie verstrikkingen verbonden zijn aan het probleem of verlangen. En natuurlijk helpen wij als opstellers door samen met jou de vraag te bespreken, zodat deze goed onderzocht kan worden in deze vorm. Mocht je desondanks twijfelen, geef dan gerust je vraag als inbrenger al aan bij het aanmeldformulier.

Wie zijn wij?

Manu Busschots en Margarita Bernal zijn beide coach en opleider van coaches, met ruime ervaring en grondige scholing in systemisch werk, populair bekend als familieopstellingen. Door deze opstellingen avond samen aan te bieden, kunnen wij zowel het mannelijke als het vrouwelijke in familiesystemen goed begeleiden en inbrengen.

Praktisch.

Nota bene. Deze avonden waren altijd in Leiden. Door verhuizing vinden deze nu niet meer plaats, maar er komt een vervangend aanbod van ouder-kind werk in een dagvariant.

dON_button AANMELDEN

Van harte welkom!

Een ervaring…

“Mijn doel was meer vrijheid en zekerheid te ervaren in allerlei situaties, waaronder presentaties. Of dat doel behaald is met de familieopstelling, dat is nog te vroeg om te beoordelen. Ik weet wel dat deze iets onbevattelijk moois heeft opgeleverd. Enkele weken na ‘mijn’ familieopstelling overleed mijn moeder. Zij was al ziek. Door de familieopstelling had ik diep ervaren hoeveel zij en ik van elkaar hielden, en tegelijk dat het ons door ingrijpende omstandigheden niet was gelukt dit aan elkaar over te brengen. Tijdens de laatste weken van mijn moeders leven, bij haar sterfbed, viel dat alles helemaal weg. Wij kwamen elkaar nader dan ooit! Mede door de familieopstelling hebben wij op een mooiere manier afscheid kunnen nemen dan ik had durven dromen. En zo kan een avondje investeren in een familieopstelling een levenslang verrijkende ervaring opleveren.” – Leidinggevende bij een adviesbureau.