De Ondersteen

Toegewijd coach en trainer sinds 2007

Deep changemaker circles

Deep change? Waarover

Voor jou staat de vraag centraal: hoe kan ik – op een manier die echt bij mij past – mijn duurzame werk meer impact laten krijgen? Het is een vraag die je kan raken, want jij weet dat als het gaat om de planetaire grenzen de huidige verduurzaming tekortschiet. Er is deep change nodig: snel, breed en radicaal. Maar wat vraagt dit van jou? En hoe krijg je anderen ook aan boord? Want voor deep change heb je altijd meer mensen nodig en dat je zelf er 100% voor kan gaan.

Changemaker? Voor wie

De circles zijn voor iedereen die werkt aan de klimaattransitie. Een changemaker kan je zijn door voorop te lopen en initiatief te nemen, maar ook door ergens zo goed mogelijk uitvoering aan te geven of de beweging van anderen te laten slagen of adviseren. Je bent bijvoorbeeld zzp’er, werkzaam bij een NGO, een gemeente met transitieplannen of bij een duurzame start- of scale up, of jij wil je eigen initiatief neerzetten of groter maken.

In deze podcast ‘duurzaam in een crisis’ hoor je ook meer over de changemaker circles (minuut 29:10-32.00).

Circles? Hoe

Samen ben je sterker. Deze circles gaan niet over quick-fixes of verhalen die mooier zijn dan de taaie werkelijkheid, maar bieden een ontspannen, veilige omgeving met inspirerende inzichten en antwoorden op je praktijkvragen.

Noem het intervisie plus. De intervisie is het steeds vertrekken vanuit jouw situatie, aanpak en vragen. De plus zit hem in de know how vanuit de begeleiders op het vlak van klimaatpsychologie, bewegingsopbouw en persoonlijke leiderschap. Zij kennen systeem- en social change wetmatigheden, basisrollen en -strategieën. Ze weten wat helpt om 100% aan te staan en ervoor te gaan. Ze weten hoe je een leidende coalitie bouwt en waarom die belangrijk is. Ze hebben ervaren hoe je nieuwe vormen kan vinden die beter werken en hoe je kan versnellen en verbreden. En hoe je ervoor kan zorgen dat succes gevierd en geborgd wordt en niet (meer) alleen van jou afhankelijk is.

Of noem de circles groepscoaching…. want ze bieden ook een vast reflectie moment en frisse ogen die meekijken met je eigen aanpak, kwaliteiten en motivatie. In de circles gaan we er vanuit dat elke deelnemer ook wat te brengen heeft. De begeleiding zorgt ervoor dat dit optimaal uitgewisseld kan worden en dat er altijd een sterke inleiding en vorm van oogsten is.

Het meedoen aan de circles kan na kennismaking in een doelengesprek om ervoor te zorgen dat de groep een aanvulling en inspiratie vormt voor elkaar en echt past bij waar je staat en heen wilt. De groep is minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers groot.

 • Doelengesprek: 1op1 kennismaken, wat zoek je in de circles?
 • Start Circle 1
 • Circle 2
 • Circle 3
 • 1op1 reflectiegesprek.
 • Circle 4
 • Circle 5
 • Slot Circle 6 & changemakers netwerkevent

Samen met de deelnemers organiseren we de meest favoriete en passende vorm van een slotnetwerkevent (lunch, borrel, wandeling?), waarbij iedereen 1 of meerdere gasten kan uitnodigen om nog meer changemakers de kans te geven elkaar te versterken.

Wat levert meedoen op? Resultaten

 • Versterkt persoonlijk leiderschap. Je reserveert een vast moment om te verbinden met je eigen duurzame energie: de intrinsieke motivatie die je helpt om door te zetten bij tegenslag en het voorkomen van opgebrand raken door gebrek aan focus of dingen doen die minder goed bij je passen.
 • Makkelijker aan een team of draagvlak bouwen. Je krijgt tips en inspiratie hoe je anderen ‘aan’ kunt zetten en eigenaarschap kan laten nemen voor verandering, hoe je samen met en aan een team bouwt vanuit een coachende communicatie-, leiderschap- of adviesstijl.
 • Handvatten voor deep change. Je hebt geleerd over ‘disruptive change’ en kantelpunten. Je kan de wetmatigheden van systeemdenken en social change theorieën gebruiken voor het vinden van vormen die werken; sneller en breder dan voorheen.
 • Groter en divers netwerk. Je hebt je netwerk versterkt en een nieuwe bron met mogelijkheden en kansen aangeboord.

Hoe werken en begeleiden we?

We werken vanuit enkele gemeenschappelijke uitgangspunten:

 • Van binnen naar buiten: je diepste impact ontstaat als je dingen doet die echt bij jouw drijfveren en kwaliteiten passen.
 • Praktisch en casegericht. We passen de tips en theorie steeds toe op de eigen situatie.
 • Menselijk. Kwaliteiten en motivatie bepalen de beste vorm, being real. Het leven heeft ups en downs, mensen maken fouten, et cetera.
 • Holistisch: een deep changemaker verbindt hoofd, hart en handen.

Begeleider: Manu Busschots verzorgt sinds 2009 de leergang coachend leiderschap bij SchoolvoorCoaching en in 2013 verscheen zijn coachboek voor managers. Begin 2016 richtte hij KlimaatGesprekken op, waarvoor nu circa 200 vrijwilligers actief zijn in heel Nederland (en België heeft nu Klimaatcontact) en dat eind 2020 de 22ste plek verdiende als impactvol burgerinitiatief in de duurzame 100.

Co-begeleider: Suzanne Pepping is bestuurder bij de Michael Derkse foundation (meesterschap in transformatie) en begeleidt als coach mensen, teams en organisaties om te #doenwatklopt. Suzanne is co-begeleider bij circles 1 tot en met 3 en de slotcircle.

Lees ter inspiratie de interviews met enkele opvallende changemakers:

Praktisch: kosten, locatie, tijden

Voor deelname aan de zes circles en twee individuele gesprekken is de prijs 1.475 euro, exc. BTW (1.785 euro inclusief).

De circles zijn in Amersfoort. Op een locatie op loopafstand van het station en parkeergelegenheid voor de deur.

Ze vinden plaats op vrijdagen van 9.00-11.00 uur. De reeks die september 2021 start, heeft werktijden van 9.00-12.00 uur.

De eerstvolgende groep: 23 april, 21 mei, 11 juni en nog drie vrijdagen met de groep te bepalen. De tussentijdse gesprekken zijn in juni. Op het aanmeldformulier staan data voor een volgende groep

Door de Corona maatregelen is er de volgende aanpassing:

De coachgesprekken kunnen tijdens een Corona-proof wandeling in Apeldoorn, of online. Na aanmelding ontvang je opties voor je eerste doelengesprek en kennismaking en tussentijdse gesprek.

Ik doe mee met de circles

Ik doe liever eerst mee met de (gratis) online introductie

Starten met doelengesprek in Apeldoorn (of online).

In de intake maken we kennis en bespreken we je wens, situatie en vragen. Welke (deep) change wil jij opstarten of succesvoller maken? Dit verkennende gesprek is vrijblijvend en bij voorkeur in de groene buitenlucht in Apeldoorn. Wandelschoenen meenemen.

Andere deelnemers over de circles:

Rinske Wessels, zelfstandig ondernemer werkend aan de duurzame en betrokken stad:

“De circles kwamen voor mij op een goed moment om na een zwangerschapsverlof goed stil te staan bij mijn volgende stappen. Ik ging erin met een dilemma van of-of opties en kom er steeds meer achter, dat als ik dicht bij mezelf blijf en stap voor stap dingen kan laten ontstaan dat het ook en-en kan zijn en dat mijn impact zo het grootst is en echt past bij mijn verlangen voor deze wereld.”

Merel Segers, zelfstandig ondernemer in duurzaamheidsanalyses en -communicatie:

“Ik hou heel erg van dingen samen doen en heb echt leuke mensen ontmoet in de circles, waardoor precies dat ook gegroeid is! Ik ervaar nog steeds dezelfde urgentie om met duurzaamheid aan de slag zijn, maar het voelt minder als druk. Meer als leuk om met elkaar verder te kunnen brengen. De nieuwe inspiratie en modellen die langskomen prikkelen me elke keer weer om niet teveel in hetzelfde te blijven hangen wat ik al jaren ken en kan, maar om mijn impact te gaan vergroten.”

Dr. Loes Kreemers, gedragswetenschapper bij de HvA:

“Het is heel fijn om te kunnen sparren met mensen die echt begrijpen dat we haast hebben en te delen met elkaar wat dit kan oproepen bij je. De circles helpen me om oog te hebben voor mijn eigen duurzame energie en deze te behouden, terwijl ik ook ideeën opdoe voor het vergroten van mijn impact.”

aanmeld button

Of wil je nog overleggen met mij of de circles wel passen of kennismaken voor individuele coaching over je loopbaan of je klimaatvragen en gevoelens?